Tarief en vergoeding

Erkend therapeut

Ik ben aangesloten bij het Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG ) en onderhevig aan tuchtrecht. Dit biedt je zekerheid. Je hebt te maken met een gecertificeerde therapeut die voldoet aan landelijke beroepsnormen voor complementaire zorg. De organisaties waarborgen je rechten als cliënt. De algemene voorwaarden kun je lezen door hier te klikken. Bovendien komt therapie bij een erkende therapeut in aanmerking voor een vergoeding via je aanvullende zorgverzekering. Een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar vind je hier: NFG vergoedingenoverzicht 2024.

                 

Niet tevreden over je hulpverlener? Klik hier voor meer informatie.    

Tarieven individuele particulieren

  • Een intake en therapiesessie duurt 1,5 uur (€ 142,50  per sessie).
  • Beschikbare tijden: maandag, donderdag en vrijdag van 09.00-15.00 uur.

Ben je verhinderd? Laat mij dit dan tenminste 24 uur voor de geplande datum weten. Als een afspraak te laat wordt afgezegd wordt het gebruikelijke bedrag in rekening gebracht.

Vergoeding

Ben je aanvullend verzekerd bij jouw zorgverzekering? Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Hierdoor heb je in veel gevallen recht op een aanvullende vergoeding.  Het voordeel hierbij is dat je geen eigen risico hoeft te betalen. Als je wilt weten hoe het precies zit, neem dan even contact op met je verzekeraar. Mijn AGB code is 90059539. Hiervoor is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Privacy

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe ik met uw persoonsgegevens om ga kunt u lezen in mijn privacyreglement. Ik vind het belangrijk om de privacy van bezoekers van de website te waarborgen. In de privacy policy website staat hoe ik omga met uw bezoek aan mijn site.