For you magazine, sept 2015: “Doorbreek je verdriet bij borstkanker met EMDR”

For you magazine, sept 2015: “Doorbreek je verdriet bij borstkanker met EMDR”

Doorbreek je verdriet bij borstkanker met EMDR

Het krijgen van een bericht van borstkanker is een gebeurtenis die je leven op je kop zet. Gedachtes van afschuw dat jeartikel for you emdr lichaam verminkt wordt door de borstafzetting, de kans op terugkeer van de ziekte, de confrontatie met de kwetsbaarheid van het leven… Het geeft gevoelens van angst, boosheid, verdriet, paniek en reddeloosheid.

Het herstel hiervan kost tijd en energie. Vaak lukt het je wel om dit op eigen kracht of met hulp van je omgeving een plek te geven. Soms blijf je van de nare ervaringen last heb- ben in het hier en nu. Herinneringen aan de beelden van de situatie komen naar boven, emoties zoals het verdriet, somberheid en boosheid blijven je achtervolgen. Om dit te doorbreken, is EMDR een goed hulpmiddel.

EMDR

Eye Movement Desensitizaton and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende, geprotocolleerde en wetenschappelijk bewezen behandeling. Het doel van de methode is om met behulp van oogbewegingen je te bevrijden van de emotionele lading van die gebeurtenis. Normaal gesproken gebeuren verwerkingen in de REM-slaap (de fase waarin we dromen en onwillekeurig oogbewegingen maken). Wanneer het stressniveau te hoog is, loopt het verwerkings- mechanisme vast.

Opnieuw opslaan
Door aan de cliënt te vragen het meeste nare beeld van de situatie naar boven te brengen, kan de therapeut de cliënt een verbinding laten maken tussen het bewustzijn en het deel waar de nare herinnering is opgeslagen. Vervolgens wordt een set oogbewegingen toegepast. Daarna pauzeert de cliënt en vertelt die wat er vanzelf in hem of haar opkomt van het beeld, het gevoel, de gedachten of de lichamelijke sensatie. De methode met de set oogbewegingen gaat door totdat de oorspronkelijke gebeurtenis neutraal of positief aanvoelt. Het resultaat is dat de gebeurtenis opnieuw is opgeslagen op een andere plek in de hersenen met een positiever gevoel. Je zou het proces kunnen vergelijken met het opnieuw opslaan van je data op je harde schijf. Je haalt een bestaand document op, wijzigt iets en slaat het opnieuw op.
Klik hier om het artikel in het for you magazine te lezen.