EMDR Sessie

EMDR sessie is een krachtige methode bij nare gebeurtenissen of negatieve gevoelens. De EMDR methode is kortdurende geprotocolleerde en wetenschappelijk bewezen behandeling. Alles wat je mee maakt sla je op in je brein. Onder normale omstandigheden verwerken onze hersenen in de remslaap onze emoties. Door stress van een nare ervaring blijven zaken in de hersenen hangen, waardoor je er last van blijft houden. Het doel van EMDR is vervelende ervaring met de negatieve emoties op te halen en met behulp van de oogbewegingen (nabootsen van de remslaap) de hersenen deze informatie te laten verwerken en in een ander deel op te slaan. Je zou het proces kunnen vergelijken met het opnieuw opslaan van je data op je harde schijf. Je haalt een bestaand document op, wijzigt iets en slaat het opnieuw op.

Hoe gaat een EMDR sessie EMDR sessiein zijn werk?

De therapeut vraagt om aan de nare gebeurtenis terug te denken inclusief de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Dat is om meer informatie van de vervelende (traumatische) gebeurtenis te verzamelen. Daarna wordt met de verwerking gestart door het uitvoeren van een set oogbewegingen. De therapeut zal de cliënt vervolgens vragen wat er in gedachten op komt. Dit kan van alles zijn: beelden, gevoelens of lichamelijke sensaties. De therapeut vraag de cliënt zich te concentreren op het meest opvallende verandering en past een nieuwe set oogbewegingen toe.

Wat is verwachten van de EMDR sessie?

Door de sessie verliest de emotionele lading van de herinnering zijn kracht waardoor het voor de cliënt makkelijker wordt om aan de oorspronkelijke gebeurtenis te denken.  Er kunnen ook nieuwe inzichten ontstaan die betekenis aan de gebeurtenis geven. Hierdoor kan de cliënt de schokkende ervaring een plek geven in zijn leven.

Behandeling EMDR

Voor de behandeling onderzoek ik eerst of er een contra-indicatie is. Dat betekent of ik onderzoek of de EMDR behandeling voor jouw vraagstuk een goede methode is.  Tijdens de intake zal ik o.a. vragen naar medicijn, drugs- en alcohol gebruik en kijken naar je algehele gezondheid.

Effecten na de EMDR sessie

De eerste dagen na de sessie werkt het effect mogelijk nog door. Je kan het idee krijgen dat je de regie kwijt bent over je leven, vermoeid zijn, onrustig voelen, herbeleven van de herinneringen, verhoogde prikkelbaarheid. In de regel komt dit na drie dagen tot rust. In die dagen ontstaat er nieuw evenwicht.

Wil je meer informatie lees dan mijn blog over negatieve gevoelens en het artikel in het ‘For you magazine‘ of neem vrijblijvend contact op.