Burn out

Vaak zijn het de doorzetters, mensen die hard werken, die vastlopen. Ze voelen zich verantwoordelijk, stellen hoge eisen aan zichzelf en hebben een hoog arbeidsetos. Ze blijven maar doorgaan. Negeren de signalen van het lichaam zoals de vermoeidheid, slapeloosheid. Deze langdurige overbelasting zorgt voor de emotionele, geestelijke en lichamelijk uitputting.

Met stress hebben we allemaal te maken. Het is de spanning die je voelt voor een tentamen, presentatie of andere spannende gebeurtenis. Het zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren. Na de gebeurtenis gaat de spanning weer weg. Dat is gezond. Burn out klachten ontstaan vaak in een periode van extreme stress of na meerdere stressvolle gebeurtenissen kort na elkaar zoals het verlies van een dierbare, scheiding, ziekte, verhuizing of veranderde verantwoordelijkheden op het werk.

Symptomen van burn out

De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, niet meer kunnen opladen, slapeloosheid, veel piekeren, hartkloppingen, hoofd en buikpijn, snel huilen of boos, gespannen zijn en nergens aan toe komen.

Je hebt het gevoel volledig opgebrand te zijn. Jouw accu is volledig leeg en deze laad niet meer. Andere metaforen die clienten vaak geven bij een zijn:  de rek is uit mijn elastiek, de boog staat altijd gespannen, ik heb een enorm gevoel van leegte van binnen.

Een burn-out is een uitputtingsreactie van het lichaam en geest als gevolg van te veel stress. Veel symptomen van lijken op een depressie zoals somberheid en lusteloosheid. Het verschil is dat er bij een burn-out sprake is van een langdurige overbelasting en bij een depressie is de oorzaak vaak onduidelijk. Het probleem bij een burn-out is dat de energiehuishouding (energiestoornis) is verstoord, bij een depressie het onvermogen om te genieten (stemmingsstoornis).

Therapie

Als therapeut bied ik individuele begeleiding aan zowel bedrijven als particulieren in de omgeving van Rotterdam. Ik help je met het herstellen van je energie door oefeningen zoals het leren stellen van grenzen, uiten van gevoelens en leren ontspannen. Daarnaast onderzoeken we welke patronen er hebben bijgedragen aan het ontstaan van de burn out en kijken we hoe jij je energie het beste over een dag kunt verdelen.

Artikelen