EMDR, een krachtige methode bij nare gebeurtenissen of negatieve gevoelens!

EMDR, een krachtige methode bij nare gebeurtenissen of negatieve gevoelens!

Het verliezen van een baan, plotselinge dood van een dierbaar persoon, een ernstig ongeval, scheiding, medische behandeling, pesterijen zijn EMDR gebeurtenissen die diep in grijpen in je leven. Het geeft gevoelens van angst, verdriet, paniek, reddeloosheid. Het herstel hiervan kost tijd en energie. Vaak lukt het om dit op eigen kracht of met hulp van je omgeving een plek te geven.

Soms blijf je van de nare ervaringen last hebben in het hier en nu. Herinneringen aan de beelden van de situatie komen naar boven, emoties zoals het verdriet, somberheid, boosheid kunnen je blijven achtervolgen. Om dit voorgoed te doorbreken is EMDR een effectieve methode. Het doel van de methode is om met behulp van oogbewegingen je te bevrijden van de emotionele lading van die gebeurtenis. Normaal gesproken gebeurt de verwerkingen in de REM-slaap (fase waarin we dromen en onwillekeurig oogbewegingen maken). Wanneer het stressniveau te hoog is, loopt het verwerkingsmechanisme vast en blijft het je achtervolgen.

Eye Movement Desensitizaton and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende geprotocolleerd en wetenschappelijk bewezen behandeling.

Door aan de cliënt te vragen het meeste nare beeld en of gevoel van de situatie naar boven te brengen, kan er een verbinding gemaakt worden tussen het bewustzijn en het deel waar de nare herinnering is opgeslagen. Vervolgens wordt een set oogbeweging toegepast, vergelijkbaar met de REM slaap. Daarna pauzeert de cliënt en vertelt wat er vanzelf in hem of haar op komt van het beeld, gevoel, gedachten of de lichamelijke sensatie. De set oogbewegingen gaat door totdat de oorspronkelijke gebeurtenis neutraal of positief aanvoelt. Het resultaat is dat de gebeurtenis opnieuw is opgeslagen op een andere plek in de hersenen met een positiever gevoel.

Je zou het proces kunnen vergelijken met het opnieuw opslaan van een foto of film op je harde schijf. Je haalt het bestaande bestand op, wijzigt iets aan het beeld en of gevoel en slaat het opnieuw op.

Uit ervaring blijkt dat een paar EMDR sessies genoeg zijn om de emotionele lading van de gebeurtenis gevoelsmatig neutraal te maken.